Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2019

cherrykiss
2072 28f7 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viayoungblood youngblood
cherrykiss
8492 470b 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viayoungblood youngblood

November 25 2019

cherrykiss

November 24 2019

cherrykiss
5702 1351 390

November 23 2019

cherrykiss
2804 28c8 390
cherrykiss
4221 a771 390
cherrykiss
2439 f491 390
cherrykiss
cherrykiss
3850 67c6 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viayoungblood youngblood
cherrykiss
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viayoungblood youngblood

October 31 2019

cherrykiss
cherrykiss
3058 17e3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

October 15 2019

cherrykiss
5493 234d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cherrykiss
2952 a0e8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 13 2019

cherrykiss
2023 2669 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

October 12 2019

cherrykiss
cherrykiss
1914 0451 390
Reposted fromfitvet fitvet viazabka zabka
cherrykiss
2683 7ffb 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viazabka zabka
cherrykiss
6555 c306 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viazabka zabka
cherrykiss

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl