Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2020

cherrykiss

May 11 2020

cherrykiss
Noszenie w sercu urazy prędzej zabije ciebie niż tych, którzy są jej powodem.
— Robert J. Szmidt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
cherrykiss
3501 d8b5 390

April 27 2020

cherrykiss
Reposted fromshakeme shakeme viaoutofmyhead outofmyhead
cherrykiss
4128 1eeb 390
Reposted frommaybeyou maybeyou viamojanostalgia mojanostalgia
cherrykiss
Kiedy jesteśmy szczęśliwie zakochani, potrafimy odczuwać radość, nawet kiedy tkwimy w korku, a w żałobie czujemy przygnębienie nawet podczas oglądania komedii.
— Daniel Kahneman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 26 2020

cherrykiss
1792 eeb6 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cherrykiss
6778 273f 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 22 2020

cherrykiss
2112 478d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cherrykiss
Zdarza się, że kogoś bardzo lubimy, ale go nie kochamy. I zdarza się, że kogoś bardzo kochamy, ale go nie lubimy i po pewnym czasie zaczynamy rozumieć, że życie z nim jest niemożliwe. Bo jednak łatwiej żyje się z kimś, kogo lubimy. Z kim potrafimy normalnie rozmawiać. O głupotach. O naleśnikach i idiotycznym filmie. Bez szarpaniny, bez tych wszystkich dziwnych emocji, o których istnieniu wcześniej nie miałam pojęcia. Dopóki nie poznałam ciebie. Dlatego... Wybacz mi, ale muszę znaleźć kogoś, kogo polubię. Nawet jeśli nigdy nie pokocham go tak mocno, jak ciebie.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
cherrykiss
4190 a267 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 21 2020

cherrykiss
Psychika ludzka może znieść pewną ilość cierpienia, potem człowiek zamyka się w sobie.
— Chris Carter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 20 2020

0277 c9f8 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viascorpix scorpix
cherrykiss
2112 478d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cherrykiss

Kobieta dorasta mentalnie kiedy po raz pierwszy powie facetowi “spierdalaj” i nauczy się nie zabiegać o uwagę osób, które nie chcą mieć z nią kontaktu. To forma wewnętrznego szacunku do samego siebie. 

— M.L
Reposted fromrosses rosses viamilostki milostki

April 18 2020

cherrykiss
cherrykiss
Jak kto naprawdę kocha, to mu słowa niepotrzebne. Ty sobie, dziecko, zapamiętaj, że w miłości słowa nic nie znaczą. W miłości to sam człowiek się liczy, a nie jego gadanie.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cherrykiss
Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cherrykiss
Kiedy przyjaciel jest w potrzebie, pomóż mu, nie czekając, aż poprosi.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cherrykiss
Kobiety nie są oziębłe z natury, to zawsze wina mężczyzn.
— Diana Palmer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...