Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

cherrykiss
0546 c224 390
Reposted fromoutoflove outoflove viascorpix scorpix
cherrykiss

June 20 2018

cherrykiss
7859 ce1b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialovesweets lovesweets
cherrykiss

Mont Saint-Michel, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viachrzrzrz chrzrzrz
cherrykiss
5839 49c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
cherrykiss
cherrykiss
5319 4d4c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
cherrykiss
9643 4592 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaohhh ohhh
cherrykiss
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
cherrykiss
2527 50a6 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialovesweets lovesweets
cherrykiss
2827 8d92 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaoutofmyhead outofmyhead
cherrykiss
cherrykiss

Brak zdrady jest wtedy, kiedy facet nie zdradza cię, bo nie umie albo nie ma takiej możliwości, bo ma na sobie obrożę i smycz przywiązaną do budy o wielkości 52 metrów kwadratowych na drugim piętrze. Jesteś wtedy z bohaterem „Niewiernych”. Jego ciało należy tylko do ciebie, ale jego głowa jest pełna innych kobiet. Niekoniecznie lepszych. Po prostu tych, które nie są tobą. Z takim facetem możesz chodzić trzymając się za ręce, oglądać filmy w kinie, jeść pizzę i makarony. Tylko, że to wszystko jest podszyte kłamstwem i brakiem wolności. Kobiety tworzą takie relacje, bo to jest łatwiejsze. Możesz wtedy czuć, że masz wszystko pod kontrolą (chociaż nie masz). Możesz oszukiwać się, że jeśli masz przy sobie kogoś, kogo możesz dotknąć i poprosić o nalanie kieliszka wina, to nie jesteś samotna (chociaż pewnie jesteś). Miliony kobiet to robią.

Wierność to coś całkiem innego. To sytuacja, w której ktoś jest przy tobie i nie wtyka części swojego ciała tam gdzie nie powinien, ale nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że tak WYBRAŁ. Bo mu z tobą dobrze na przykład. Albo dlatego, że jest przekonany, że ze wszystkich kobiet jakie poznał i jakie może poznać, to ty jesteś najlepsza. Albo dlatego, że ma takie zasady, że jak z kimś jest, to zachowuje się ok.

Wybór. Pięć liter. Proste słowo, a to z niego biorą się zajebiste związki. Tylko tam, to co się dla siebie wzajemnie robi, jest prezentem, a nie wymuszoną daniną, którą się przekazuje „bo tak wypada” i „inni tego oczekują”.

Nie mówię, że to proste. Wymaga to spotkania odpowiednio dojrzałej osoby. Niezbędne jest również bycie odpowiednio dojrzałą osobą, która nie wpada w panikę nie mając za sobą iluzji kontroli. Na koniec, potrzebne jest wrycie się i wsiąknięcie w czyjś mózg, a nie tylko móżdżek znajdujący się znacznie niżej.

— volantification
cherrykiss
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
cherrykiss
4240 0e44 390
Reposted fromoutoflove outoflove viascorpix scorpix

June 19 2018

cherrykiss
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
cherrykiss
Moraine Lake//Canada
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viascorpix scorpix
cherrykiss
5779 841d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cherrykiss
2758 1f4e 390
Reposted fromseaweed seaweed viascorpix scorpix
cherrykiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl