Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2019

cherrykiss
cherrykiss
3058 17e3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

October 15 2019

cherrykiss
5493 234d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cherrykiss
2952 a0e8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 13 2019

cherrykiss
2023 2669 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

October 12 2019

cherrykiss
cherrykiss
1914 0451 390
Reposted fromfitvet fitvet viazabka zabka
cherrykiss
2683 7ffb 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viazabka zabka
cherrykiss
6555 c306 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viazabka zabka
cherrykiss

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
cherrykiss
5009 a566 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazabka zabka
cherrykiss
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazabka zabka
cherrykiss
6027 1234 390
                                 Bonn, Germany
Reposted fromipo ipo viazabka zabka
5968 2588 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viazabka zabka
cherrykiss
2333 f77a 390
Reposted fromdailylife dailylife viazabka zabka
cherrykiss
6466 2c0d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
cherrykiss
cherrykiss
Reposted fromshakeme shakeme viazabka zabka
cherrykiss
Reposted fromshakeme shakeme viazabka zabka
cherrykiss
2507 4be4 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl