Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

cherrykiss
8174 0ea6 390
Reposted fromitwaslove itwaslove vialovesweets lovesweets
5450 363d 390
cherrykiss
4601 5ef7 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viatwice twice

November 16 2017

cherrykiss
4835 9d62 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cherrykiss
4992 2e9c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5450 363d 390
Reposted fromclandestine-ness clandestine-ness viascorpix scorpix

November 13 2017

cherrykiss

November 11 2017

cherrykiss
6189 f7fa 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cherrykiss
2594 e247 390
cherrykiss
6601 de2a 390
Reposted fromvstane vstane viaoutofmyhead outofmyhead
cherrykiss
3078 c535 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cherrykiss
3090 67c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
cherrykiss
3176 1642 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cherrykiss
3221 a582 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cherrykiss
6673 7044 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 07 2017

cherrykiss
cherrykiss
5619 7453 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohhh ohhh
cherrykiss
9543 c90d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhh ohhh
cherrykiss
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viaehh ehh
cherrykiss
7648 ddf2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl