Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

cherrykiss
2876 4d26 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialovesweets lovesweets
cherrykiss
1559 6964 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cherrykiss
1344 d38f 390
cherrykiss
3029 1c8b 390
Reposted fromkingdomkey kingdomkey viaoutofmyhead outofmyhead

September 24 2017

cherrykiss
Reposted fromworst-case worst-case viaohhh ohhh

September 13 2017

cherrykiss
2528 2cc8 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialovesweets lovesweets

September 07 2017

cherrykiss
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
cherrykiss
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viaoutofmyhead outofmyhead
cherrykiss
2666 e29f 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialovesweets lovesweets
cherrykiss
0252 486c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cherrykiss

September 06 2017

cherrykiss
cherrykiss
cherrykiss
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiemaproblemu niemaproblemu

September 05 2017

cherrykiss
8470 8d54 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapaasiak paasiak
cherrykiss
0252 486c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cherrykiss
1989 300c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl